“Chúa Jêsus - Đấng Cứu Rỗi”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Dec 23, 2013:

“Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.”   Mathiơ 1 : 21

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng:------> Nghe


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley