Lễ TK & PS 2011

Posted on Mon, May 2, 2011:

Chương Trình Lễ Kỷ Niệm Chúa Chịu Thương Khó & Phục Sinh năm 2011 được chúng tôi ghi lại qua các dạng Audio, Video, JPG. Kính mời Quí vị bấm vào các hyperlinks bên dưới để nghe hoặc xem lại.

Nghe Bài Giảng Chúa Phục Sinh

 

Nghe Bài Giảng Chúa Chịu Thương Khó

 

Xem Hình Ảnh

 

 

Video Resurrection- Chúa Phục Sinh


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley