Chúa Nhật Truyền Giáo

Posted on Tue, May 17, 2011:

" Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chíp-rơ và Sy-ren đến thành An-ti-ốt, cũng giảng dạy cho người Gờ-réc nữa, truyền Tin Lành của Đức Chúa Giê-su cho họ". Công vụ 11: 20

 

Xin mời vào đây -----> Nghe bài chia sẻ của Bác sĩ giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa


©2024, Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley