User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh


This post has been viewed 31 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh

Posted on Thu, Jun 6, 2019

Thiệp Mời

Nhân dịp Hội Thánh tròn 10 tuổi, Mục Sư và Ban Chấp Sự trân trọng kính mời quý Mục Sư và Quý con cái Chúa dành ít thì giờ đến chung dự lễ kỷ niệm và thờ phượng Chúa với chúng tôi.

Địa điểm: 18225 Bushard St, Fountain Valley, CA 92708.

Thời Gian: 3:30 PM.

Mục Sư và Ban Chấp Sự trân trọng kính mời.

    Discussion: Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.