User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Trường Chúa Nhật Ban Trường Chúa Nhật

You are not a member of this group. Would you like to join it so that you can participate in it?

 • Trường Chúa Nhật hiện tại gồm có các lớp như sau:

  - Lớp Môi-se

  - Lớp Giô-suê

  - Lớp Ru-tơ

  - Lớp Yêu Thương

  - Lớp Anh-rê

  - Lớp Thành Tín

  Ngoài ra còn có các lớp Thiếu Niên, Thiếu Nhi 

  • Calendar

   Sun Jun 02  · 2:30pm
   Sun Jun 09  · 2:30pm
   Sun Jun 16  · 2:30pm
   Sun Jun 23  · 2:30pm
   Sun Jun 30  · 2:30pm
   Sun Jul 07  · 2:30pm
   Sun Jul 14  · 2:30pm
   Sun Jul 21  · 2:30pm
   View Full Calendar

   May 2024
   28 29 30 01 02 03 04
   05 06 07 08 09 10 11
   12 13 14 15 16 17 18
   19 20 21 22 23 24 25
   26 27 28 29 30 31 01
  • Members

   Recent Members: