User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Ban Trường Chúa Nhật Ban Trường Chúa Nhật

You are not a member of this group. Would you like to join it so that you can participate in it?

 • Trường Chúa Nhật hiện tại gồm có các lớp như sau:

  - Lớp Môi-se

  - Lớp Giô-suê

  - Lớp Ru-tơ

  - Lớp Yêu Thương

  - Lớp Anh-rê

  - Lớp Thành Tín

  Ngoài ra còn có các lớp Thiếu Niên, Thiếu Nhi 

  • Calendar

   Sun Dec 06  · 2:30pm
   Sun Dec 13  · 2:30pm
   Sun Dec 20  · 2:30pm
   Sun Dec 27  · 2:30pm
   Sun Jan 03  · 2:30pm
   Sun Jan 10  · 2:30pm
   Sun Jan 17  · 2:30pm
   Sun Jan 24  · 2:30pm
   View Full Calendar

   Dec 2020
   29 30 01 02 03 04 05
   06 07 08 09 10 11 12
   13 14 15 16 17 18 19
   20 21 22 23 24 25 26
   27 28 29 30 31 01 02
  • Members

   Recent Members: