User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Welcome To Our Website! Welcome To Our Website!

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH FOUNTAIN VALLEY

  • News   Jun 27, 2019
   [Church Events]Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh
   Xin kính mời Quý vị bấm vào Link đính kèm để xem Video chương trình thờ phượng tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm Hội Thánh tròn 10 tuổi.


   Recent Forum Posts:
   2018 Worship Plan (May 21, 2019)
   Vững Vàng Trong Đức Tin (May 3, 2018)
   Mục Sư vs Sứ Điệp (May 20, 2013)
   Huấn Luyện: " 8 Nguy... (Dec 4, 2012)
   Những Cám Dỗ Trong Đời... (Dec 2, 2012)
  • Custom Text

   [Double-Click to Edit Text]
  • Lịch Sinh Hoạt

  • Church Video

   SỰ YÊN ỦI CỦA TIN LÀNH
   MỤC VỤ CỦA TIN LÀNH
   VỮNG VÀNG BỞI TIN LÀNH
   Ảnh Tượng Của Tin Lành
   Nguyện Cầu Trong Tin Lành
   Sẵn Lòng Trong Phục Vụ
   Lời Cầu Nguyện Cho Năm Mới
   Sự Bày Tỏ Của Tin Lành
   Nếp Sống Mới Của Tin Lành
   Dư Dật Của Tin Lành
   Thỏa Lòng Với Tin Lành
   Dư Dật Của Tin Lành
   Diệu Kỳ Của Giáng Sinh
   Lời Cầu Nguyện Của Xa-cha-ri
   Cam Kết Của Tin Lành
   Việc Của Chúa
   Tạ Ơn Vì Tin Lành
   Chúa Nhật Truyền Giáo
   Vững Vàng Của Tin Lành
   Mẫu Mực Của Tin Lành
   Giựt Giải Của Tin Lành
   Nhận Biết Về Tin Lành
   Chiến Trận Với Dân A-ma-léc
   Hãnh Diện Của Tin Lành
   Thiết Hữu Của Tin Lành
   Hậu Duệ Của Tin Lành
   Sự Đồng Công Với Tin Lành
   Căn Phòng Chờ Đợi
   Sự Tôn Cao Của Tin Lành
   Thực Chất Của Tin Lành
   More Media
  • Facebook

   View on Facebook

  • Photos

   HT 10 Năm
  • Hội Thánh 6 Năm

  • Google Search