User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Đọc Và Cổ Động Đọc Và Cổ Động

This post has been viewed 3423 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đọc Và Cổ Động

Posted on Thu, Jan 21, 2010

mọi người ....


Đọc và cổ động mọi người vào xem website " http://www.hoithanhfountainvalley.com" là góp phần một cách tích cực vào việc mở mang Vương Quốc Chúa.

Vì ở nơi đây Quý vị có thể:
-  Nghe được những bài giảng của các vị Mục sư.
-  Biết được tất cả những tin tức liên quan đến Cơ Đốc Nhân ( Bấm vào Links).
-  Biết được những tin tức thời sự trong và ngoài nước ( Bấm vào chữ Link ).

   Discussion: Đọc Và Cổ Động

No messages have been posted.

You must first create an account to post.