User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

  Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 24/12/17 Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 24/12/17


This post has been viewed 3480 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 24/12/17

Posted on Fri, Dec 29, 2017

Vũ Khúc Noel

https://www.youtube.com/watch?v=BCUH6c7rDR8

Câu Chuyện Máng Rơm

https://www.youtube.com/watch?v=mHUGovS0gX8&t=44s

Ngợi Khen Chúa Giáng Sinh

https://www.youtube.com/watch?v=I9P5vBc795w

Hành Trình Về Bê-lem

https://www.youtube.com/watch?v=Fxtpz_J1Q3o

 

Giáng Sinh Về

https://www.youtube.com/watch?v=jo0F22WtUnI&t=1s

Chúa Đến Vì Con

https://www.youtube.com/watch?v=v3nz2Sn1jx0

Huyền Diệu Vô Cùng Đêm Giáng Sinh

https://www.youtube.com/watch?v=ALXdPJjEFBU


[Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 24/12/17

No messages have been posted.

You must first create an account to post.