User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI

This post has been viewed 142 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI

Posted on Tue, Aug 16, 2022

KÍNH THƯA QUÍ THÂN TÍN HỮU, CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH SẼ NHÓM THỜ PHƯỢNG TẠI PALI CAMP,

XIN QUÍ THÂN TÍN HỮU VÀO YOUTUBE CHANNEL HT - FOUNTAIN VALLEY ĐỂ DỰ NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA.  HỘI THÁNH SẼ TRỞ LẠI NHÓM BÌNH THƯỜNG SAU ĐÓ TẠI ĐỊA ĐIỂM 18225 BUSHARD ST, FOUNTAIN VALLEY, CA 92708

   Discussion: CHÚA NHẬT NGÀY 04 THÁNG 09 HỘI THÁNH ĐI TRẠI

No messages have been posted.

You must first create an account to post.