User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh


This post has been viewed 1990 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh

Posted on Thu, Jun 27, 2019

Xin kính mời Quý vị bấm vào Link đính kèm để xem Video chương trình thờ phượng tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm Hội Thánh tròn 10 tuổi.

-------->  Lễ Kỷ Niệm 10 Năm


[Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Chương Trình Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.