User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH


This post has been viewed 127 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH

Posted on Sat, Mar 23, 2024

HỘI THÁNH SẼ TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ VÀO THỨ SÁU NGÀY 29 THÁNG 03 VÀ LỄ PHỤC SINH VÀO CHÚA NHẬT NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2024.

HỘI THÀNH FOUNTAIN VALLEY TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CON CÁI CHÚA VÀ QUÝ THÂN HỮU ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ HAI BUỔI LỄ PHƯỚC HẠNH THEO NHƯ THÌ GIỜ VÀ NGÀY NHƯ SAU:

LỄ THƯƠNG KHÓ: 7:00 PM THỨ SÁU 29 THÁNG 03, 2024

LỄ PHỤC SINH: 2:30 PM CHÚA NHẬT 31 THÁNG 03, 2024.

MỤC SƯ VÀ BAN CHẤP HÀNH CHẤP SỰ 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

    Discussion: CHƯƠNG TRÌNH LỄ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH

No messages have been posted.

You must first create an account to post.