User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

     “Cuộc Chạy Đua”. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng TKTHV “Cuộc Chạy Đua”. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng TKTHV

This post has been viewed 2685 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Cuộc Chạy Đua”. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng TKTHV

Posted on Tue, Feb 18, 2014

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Hê-bơ-rơ 12 : 1

*******************

Xin quý vị bấm vào đây nghe bài giảng của Mục Sư Nguyễn Anh Tài------> Nghe 

 

 

   Discussion: “Cuộc Chạy Đua”. Mục Sư Nguyễn Anh Tài, Viện Trưởng TKTHV

No messages have been posted.

You must first create an account to post.