User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Dạ Tiệc Truyền Giảng Dạ Tiệc Truyền Giảng


This post has been viewed 1842 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Dạ Tiệc Truyền Giảng

Posted on Mon, Sep 9, 2019

Chủ Đề : Khúc Giao Mùa Cảm Tạ

Trân trọng kính mời Quý Tín Hữu, Thân Hữu, Đồng Hương, tham dự chương trình Ca nhạc dạ tiệc.

Địa Điểm: Nhà Hàng Diamond Seafood Palace 3

 6731 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

Thời Gian: 7 PM, Friday October 25th, 2019

Đặt vé xin liên lạc Mục Sư Hồ Thế Nhân, Mục Sư Khúc Minh Đàng.

 Điện Thoại : 714 - 272-7534

Email: [email protected]

Với sự tham dự của các ca sĩ Isaac Thái, Bích Vân, Trường Đạt, Thụy Ân, Quang Ngọc...

   Discussion: Dạ Tiệc Truyền Giảng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.