User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Dang Hien Cho Chua Dang Hien Cho Chua

This post has been viewed 5056 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Dang Hien Cho Chua

Posted on Sun, Jan 24, 2010

 
Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng!”
MA-LA-CHI 3:7-12

Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và thành tín. Ngài không bao giờ nuốt các lời của Ngài. Mọi điều gì Ngài phán ra chắc chắn sẽ được ứng nghiệm.

Vào thời của Ma-la-chi Ngài đã phán rằng con dân Ngài có thể lấy sự dâng phần mười mà “thử” Ngài. Vậy, trải qua các đời, câu chuyện về những kẻ tin đã trung tín dâng phần mười cho Ngài, và được Ngài “mở các cửa sổ trên trời đổ phước xưống cho …đến nổi không chỗ chứa”, là câu chuyện không không bao giờ dứt, không sách báo bút mực nào có thể kể hết ra, hay chép lại cho cùng được.

Người ta có thể nhắc đến thể nào cha con nhà họ Colgate là William Colgate (1783-1857) với cùng các con là Samuel Colgate (1822-1897) và James Boorman Colgate (1818-1904) đã dâng hiến vô cùng rời rộng -mà người ta cho rằng hơn một nửa thu nhập- cho Hội Thánh Báp-tít, cho công cuộc truyền đạo Tin lành, cho việc xây dựng Hamilton Theological Institution, cho Colgate University và Colgate Rochester Crozer Divinity School. Kết quả là cho đến ngày nay hãng kem đánh răng Colgate, Công ty tài chánh J B Colgate & Company và New York Gold Exchange vẫn còn là những sản nghiệp lớn của con cháu họ.

……….

Tại tiểu bang Texas đây cũng có nhiều người biết đến trường Đại học Cơ-đốc LeTourneau University ở Longview, TX, và công ty chế tạo máy đào đất, máy khoan khoan dầu và máy nông cụ LTI (LeTourneau Technologies, Inc.) mà cơ xưởng của nó có mặt ở khắp nơi trên nước Mỹ. Trong Thế chiến lần thứ hai, công ty của LeTourneau đã cung cấp bảy mươi phần trăm máy đào xới cho nước Mỹ, cho chánh phủ Mỹ và cho thế giới.

Nhưng ít người biết được rằng Robert Gilmore LeTourneau (1888-1969, Richford, Vermont) nhà phát minh, nhà sản xuất máy đào xới nổi danh nhất thế giới, cũng đông thời là một cũng là người dâng hiến rất rộng rãi cho công việc Chúa. Ông dâng hiến tiền bạc cho các Hội Thánh để xây cất nhà thờ, cho công cuộc truyền giáo, xây dựng các trung tâm Cơ-đốc rộng lớn như LeTourneau Christian Center ở Newyork…Người ta nói rằng cho đến khi về Nước Chúa, LeTourneau đã dâng cho Chúa đến bảy mươi phần trăm những gì mà mình kiếm được…Và công cuộc kinh doanh hữu ích và phước hạnh mà ông đã khởi sự từ đầu thế kỷ trước, thì nay vẫn còn đang được chúc phước.

…….

Cách đây hơn nữa thế kỷ, tại Cà-mau, Việt Nam, có một vợ chồng tín đồ rất yêu mến Chúa, tên là Ngô An Cư. Ông bà Cư chuyên sinh sống bằng nghề bán kim chỉ ngoài chợ. Người ta kể lại rằng, một hôm ông bà Cư đọc Kinh Thánh đến sách Ma-la-chi chương thứ ba, dạy về sự dâng phần mười thì ông bà rất đổi cảm động. Ông bà tin lời Chúa phán, và quyết định vâng lời.

Vậy, ông bà đặt một chiếc hộp thiếc có xoi lỗ trên nắp, ngay tại quầy bán kim chỉ của ông bà. Từ đó, cứ mỗi lần ông bà bán được một món đồ dù lớn nhỏ, ông bà cũng trích ngay một phần mười số lời, nhiều khi chỉ vài xu, và bỏ ngay vào hộp. Mỗi buổi chiều về, ông bà đem cả số tiền trong hộp đổ vào thùng tiền dâng chung của gia đình. Rồi mỗi sáng Chúa nhựt, ông bà lại đem toàn bộ tiền dâng của gia đình đến Hội Thánh.

Kết quả là Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông bà sự thạnh vượng và dùng gia đình ông bà để góp công lớn vào việc xây dựng Hội Thánh Cà-mau. Nhưng chẳng những tại Cà-mau, trong và sau thời kỳ Chiến tranh vừa qua, Chúa có dùng gia đình ông bà để tiếp trở cho nhiều tôi tớ Chúa, và nhiều Hội Thánh Chúa gặp phải cảnh khó khăn, ở mọi miền đất nước. Bản thân tôi, trong một lúc khó khăn, cũng đã nhận được sự giúp đỡ của gia đình nầy.

Sau đó, toàn bộ đại gia đình của ông bà đã ra nước ngoài sinh sống. Gia đình kể lại rằng, trước khi ra đi, mọi người tin rằng ông sẽ chết trên biển, vì bấy giờ ông đã rất già yếu, và đang đau nặng. Nhưng lạ lùng thay, Chúa đã cho ông bà được sống, đến nơi bình an, và tiếp tục sống những năm khỏe mạnh, vui tươi và đầy phước hạnh tại Bắc Mỹ.

Ở nước ngoài, ông bà cũng không hề ngưng nghỉ công việc mà ông bà đã trung tín thực hiện gần một nữa thế kỷ qua. Mỗi năm hai lần, ông bà gọi đến các con cháu, kêu gọi con cháu ông bà dâng hiến, rồi gộp lại với bao nhiêu tiền mà riêng ông bà dành dụm được, và gởi về Hội Thánh Việt Nam. Có lần, một tôi tớ Chúa đã nói với tôi rằng, cho đến thời điểm mà ông về Nước Chúa, cách đây độ mười năm, với tư cách cá nhân, ông bà là người đã dâng hiến cho Hội Thánh quê hương nhiều tiền nhất.

Đấng ban Lời Thành Tín đã tỏ ra sự thành tín lớn trong sự ban phước cho dòng dõi ông bà. Ngày nay, con cháu ông bà, mà tổng số đã trên hai trăm người, có rất nhiều người là mục sư, giáo sĩ, chấp sự, tín hữu…ở Bắc Mỹ, ở Châu Âu, Châu Úc. Con cháu ông bà đâu đâu cũng đang hầu việc Chúa sốt sáng, đâu đâu cũng được Đức Chúa Trời ban phước lạ lùng, đâu đâu cũng đều được thạnh vượng.

Mục Sư Dương Ðức Hiền

   Discussion: Dang Hien Cho Chua

No messages have been posted.

You must first create an account to post.