User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Dâng Hoa Dâng Hoa


This post has been viewed 5759 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Dâng Hoa

Posted on Sun, Jul 17, 2011

Quý Bà thuộc HT Fontain Valley dự phần trong ngày lễ trọng đại: " Lễ Kỷ Niệm 100 Tin Lành Đến VN"

Cám ơn Chúa đã dùng Quý Bà và Quý Ông trong HT Fountain Valley dự phần vào việc Dâng Hoa và Dâng Hiến trong dịp Đại Lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam tại Crystal Catheral, Garden Grove, California và ngày Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ lần thứ 36 tại trường Đại Học Fullerton, California.

Kính mời Quý vị bấm vào đây để xem lại những hình ảnh và bài giảng của Mục Sư Rick Warren.

-------> Xem Dâng Hoa in You Tube

-------> Dâng Hoa

-------->Bài Giảng của Rev. Rick Warren Tại Crystal Catheral

   Discussion: Dâng Hoa

No messages have been posted.

You must first create an account to post.