User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giới Thiệu Ban Ân Điển HTFV Giới Thiệu Ban Ân Điển HTFV


This post has been viewed 3647 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giới Thiệu Ban Ân Điển HTFV

Posted on Thu, May 26, 2011

 

Ban Ân Điển

 

Sinh hoạt của Ban Ân Điển tại Hội Thánh Fountain Valley được nhóm lại vào mỗi Thứ Bảy, tuần lễ thứ 3 của mỗi tháng. Lứa tuổi từ 35 – 65, trung bình số người nhóm lại từ 20 -25.

 

Mục đích:

 

- Tạo tinh thần đoàn kết, chia xẻ những nỗi vui buồn trong đời sống, và trong hành trình bước theo Chúa. Gây dựng, chia sẻ niềm tin, và cầu nguyện cho nhau.

- Yểm trợ, tích cực dự phần trong các sinh hoạt của Hội Thánh

Trong các buổi nhóm lại có những tiết mục chính như các trò chơi dể thành viên trong ban Ân Điển hiểu thêm về các bạn chung quanh, thảo luận Kinh thánh, thuyết trình, học Kinh thánh, làm chứng. Hiện tại, đa số các thành viên đã và đang góp phần trong cac ban ngành của HT như: Ca đoàn, BCH/CS, Thờ Phượng, English Ministry, Youth and Children Ministry.

 

Ban Ân Điển được điều hành dưới sự hướng dẫn của các anh/chị: Nghĩa Tưởng, Phương Trần và Đặng Hải Yến

 

Xin Hội Thánh cầu nguyện và ủng hộ các sinh hoạt của Ban Ân Điển.

 

   Discussion: Giới Thiệu Ban Ân Điển HTFV

No messages have been posted.

You must first create an account to post.