User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Giới Thiệu Sinh Hoạt Ban Nam Giới Giới Thiệu Sinh Hoạt Ban Nam Giới


This post has been viewed 3921 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Giới Thiệu Sinh Hoạt Ban Nam Giới

Posted on Tue, Jul 13, 2010

Lời Chúa Dạy:" Hãy Hết Lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con".

Click here xem thêm -------> Trang Nam Giới

Song song với đà phát triển của Hội Thánh, Ban Nam Giới cũng được thành lập vào trung tuần tháng 4 năm 2010. Sinh hoạt của Ban Nam Giới Hội Thánh Fountain Valley được nhóm lại vào mỗi Thứ Bảy đầu tháng từ 6PM-7:30PM. Ngoài những lần sinh hoạt chung với Ban Phụ Nữ, còn có những lần sinh hoạt riêng như vào những ngày đặc biệt.

 

Mục đích:

 

- Tạo điều kiện để các ông có dịp thông công cũng như xây dựng tinh thần đoàn kết, hiệp một trong Chúa.

- Gây dựng và chia sẻ niềm tin, khích lệ tấm lòng yêu mến Chúa, cầu nguyện cho nhau.

- Tích cực dự phần, hổ trợ cho các sinh hoạt của Hội Thánh cũng như tham gia các sinh hoạt của Đoàn Nam Giới - Giáo Hạt.

- Yểm trợ, góp sức vào công việc phát triển Hội thánh cũng như truyền bá Tin Lành.

Trong các buổi nhóm lại có những tiết mục chính như thảo luận Kinh thánh, nghe thuyết trình một đề đặc biệt, học Kinh thánh, làm chứng, ca nhạc thánh, hoặc những câu hỏi về tìm hiểu để cảm thông nhau hơn.

 

Sau mỗi lần sinh hoạt còn có bữa ăn thông công chung với Ban Phụ Nữ.

 

Ban Chấp Hành Nam Giới 2010 được Hội Thánh bầu vào Chúa nhật 18 tháng 4 năm 2010, gồm có:

 

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Xuân Hòa 

Phó Ban/Thư Ký: Ông Đàm Hữu Thanh

 

Thủ Qũy: Ông Đinh Phùng Xuân

 

Nghị Viên: Ông Lê Thành Thông

...............................................................

Ban Chấp Hành Nam Giới 2011:

TB: Ông Nguyễn Mạnh Quang

PB/TK: Ông Trương Đình Hảo

Thủ Quỷ: Ông Trần Ngọc Phúc

NV: Ông Lý Chính Thắng

 

 

Xin Hội Thánh cầu nguyện và ủng hộ các sinh hoạt của Ban Nam Giới.

 

 Muốn thật hết lòng 

   Discussion: Giới Thiệu Sinh Hoạt Ban Nam Giới

No messages have been posted.

You must first create an account to post.