User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Hai Người Mắc Nợ” “Hai Người Mắc Nợ”

This post has been viewed 3044 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Hai Người Mắc Nợ”

Posted on Mon, Jul 28, 2014

“Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít.”Lu-ca 7:47

 

Xin quý vị bấm vào Link sau đây xem----->Video Xin quý vị bấm vào Link sau đây nghe trọn bài giảng------->Nghe

   Discussion: “Hai Người Mắc Nợ”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.