User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

HANDBOOK 2010 HANDBOOK 2010

This post has been viewed 4092 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

HANDBOOK 2010

Posted on Mon, Jan 11, 2010

Source: Mr. Ngoc Vo

HANDBOOK 2010

Health
:
1.  Drink plenty of water.
2.  Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.
3.  Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants..
4.  Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm and Empathy
5.  Make time to pray.
6.  Play more games
7.  Read more books than you did in 2009
.
8.  Sit in silence for at least 10 minutes each day
9.  Sleep for 7 hours.
10.  Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile.

Personality
:

11.  Don't compare your life to others.. You have no idea what their journey is all about.
12.  Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.
13.  Don't over do.. Keep your limits.
14.  Don't take yourself so seriously. No one else does.
15.  Don't waste your precious energy on gossip.
16.  Dream more while you are awake
17.  Envy is a waste of time. You already have all you need..
18.  Forget issues of the past. Don't remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
19.  Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.
20.  Make peace with your past so it won't spoil the present.
21.  No one is in charge of your happiness except you.
22.  Realize that life is a school and you are here to learn.  Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
23.  Smile and laugh more.
24.  You don't have to win every argument. Agree to disagree...

Society
:

25.  Call your family often.
26.  Each day give something good to others.
27.  Forgive everyone for everything..
28..  Spend time w/ people over the age of 70 & under the age of  6.
29.  Try to make at least three people smile each day.
30.  What other people think of you is none of your business.
31.  Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.

Life
:

32.  Do the right thing!
33.  Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.
34.  GOD heals everything.
35.  However good or bad a situation is, it will change...
36.  No matter how you feel, get up, dress up and show up.
37.  The best is yet to come..
38.  When you awake alive in the morning, thank GOD for it.
39.  Your Inner most is always happy. So, be happy.
Last but not the least:
40.  Please Forward this to everyone you care about, I just did.  

CẨM NANG 2010

Sức khoẻ
:
1. Uống nhiều nước.
2. Ăn bữa ăn sáng như một vị vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một kẻ ăn xin.
3. Ăn nhiều món ăn được chế biến bằng rau quả và ăn thực vật và thực phẩm chưa được sản xuất tại nhà máy ..
4. Sống với 3 phương chăm : Năng lượng, Nhiệt tình, và Thông cảm
5. Dành thời gian để cầu nguyện.
6. Tham dự thêm các trò chơi
7. Đọc sách nhiều hơn bạn đã làm trong năm 2009 .
8. Ngồi tỉnh nguyện trong ít nhất 10 phút mỗi ngày
9. Ngủ cho đủ 7 giờ mỗi đêm.
10. Hãy đi bộ 10-30 phút đi bộ. hãy luôn tươi cười trong khi bạn đi bộ.

Cá tính
:

11. Đừng so sánh cuộc sống của bạn với người khác .. Bạn không nên có ý kiến gì về cuộc hành trình của họ..
12. Không nên có những suy nghĩ tiêu cực hoặc không nên nghĩ đến những thứ bạn không thể kiểm soát. Thay vì bạn đầu tư công sức của bạn vào thời điểm hiện tại một cách tích cực.
13. Đừng làm quá sức.. Giữ giới hạn của bạn.
14. Không nên tự làm cho mình trở nên nghiêm trọng. Không có ai khác làm như vậy.
15. Đừng lãng phí công sức quý giá của bạn để nói chuyện tầm phào.
16. Ước mơ nhiều hơn trong khi bạn đang tỉnh táo
17. Ganh tị là một sự lãng phí thời gian. Bạn đã có tất cả những gì bạn cần ..
18. Quên mọi vấn đề của quá khứ. Không nhắc nhở sự sai lầm đã qua của người bạn đời. Điều đó sẽ hủy hoại hạnh phúc hiện tại của bạn.
19. Đời sống quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian oán thù bất cứ ai. Đừng ghét những người khác.
20. Làm cho quá khứ được bình an thì nó sẽ không làm hư hỏng hiện tại của bạn.
21. Không ai thay đổi hạnh phúc của bạn ngoại trừ bạn.
22. Nhận biết rằng cuộc sống là một trường học và bạn đang ở đây để tìm hiểu. Nan đề chỉ là một phần nho nhỏ của chương trình hiện ra và mờ dần đi như lớp học đại số, nhưng những bài học mà bạn đã học sẽ kéo dài đến một đời.
23. Mĩm cười và cười thật nhiều.
24. Bạn không cần phải thắng tất cả các cuộc tranh luận. Đồng ý điều mình không vừa ý.

Xã hội
:

25. Gọi thăm hỏi thân nhân trong gia đình của bạn thường xuyên.
26. Mỗi ngày hãy làm một điều gì tốt cho người khác.
27. Tha thứ cho mọi người tất cả những gì làm bạn không hài lòng.

28. Tận dụng thời gian với những người trên 70 tuổi & dưới 6 tuổi.
29. Cố gắng làm cho ít nhất có ba người cười mỗi ngày.
30. Những gì người khác nghĩ về bạn không phải là bản chất của bạn.
31. Công việc của bạn sẽ không chăm sóc bạn khi bạn đang bị bệnh. Bạn bè của bạn sẽ chăm sóc bạn. Giữ sự quan hệ.

Cuộc sống
:

32. Làm đúng!
33. Phải loại bỏ bất cứ điều gì đó không phải là hữu ích, đẹp hay vui tươi.
34. Chúa chữa lành tất cả mọi thứ.
35. Tuy nhiên sự tốt đẹp hay xấu xa là một tình huống sẽ thay đổi ...
36. Không có vấn đề như thế nào bạn cảm thấy, kiên quyết, chỉnh tề và vươn lên .

37. Sự tốt đẹp nhất thì chưa đến ..
38. Khi bạn thức giấc tỉnh táo vào buổi sáng,  hãy tạ ơn Chúa ban cho.
39. Nội tâm của bạn phải được luôn luôn hạnh phúc. Vì vậy, hãy vui sướng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng
:

40. Xin vui lòng chuyển tiếp cẩm nang nầy đến tất cả mọi người mà bạn quan tâm, như tôi đã làm.

 

   Discussion: HANDBOOK 2010

No messages have been posted.

You must first create an account to post.