User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Health Fair- Hội Chợ Y Tế Health Fair- Hội Chợ Y Tế

This post has been viewed 3746 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Health Fair- Hội Chợ Y Tế

Posted on Wed, Nov 10, 2010

Xin Xem Thông Báo Chi Tiết

Macintosh HD:Users:vantran:Desktop:globe-symbols.pngVietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

 

10460 Slater Ave. Fountain Valley, CA 92708 * Tel: ( 714 ) 487- 4992 * www.hoithanhfountainvalley.com

 

ThôngBáo

 

 

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Fountain Valley trân trọng thông báo về ngày “ Health Fair- Hội Chợ Y Tế 2010 ” do các bác sĩ và y tá phục vụ miễn phí cho quí đồng hương qua các dịch vụ y tế như sau:

 

 - Chích ngừa cúm ( Flu shot)

 

Thời gian:Từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều thứ bảy này, ngày 13 tháng 11 năm 2010.

 

Địa điểm:  Tại nhà thờ Coastal Community Fellowship, 10460 Slater, Fountain Valley, CA. 92708. Góc đường Slater và Ward.

 

Chương trình này được sự bảo trợ bởi 4 Hội Thánh

 

 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chúng tôi, số điện thoại (714) 487-4992,  hoặc ghé thăm trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ: www.hoithanhfountainvalley.com

 

 Ban Tổ Chức Trân Trọng Thông Báo. 

   Discussion: Health Fair- Hội Chợ Y Tế

No messages have been posted.

You must first create an account to post.