User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Health Fair- Hội Chợ Y Tế Health Fair- Hội Chợ Y Tế


This post has been viewed 4741 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Health Fair- Hội Chợ Y Tế

Posted on Mon, Sep 5, 2011

Hội Thánh sẽ tổ chức Health Fair - Hội Chợ y Tế- vào ngày thứ bảy 24 tháng 9, năm 2011, từ 10:00am- 2:00pm.

Kính thông báo đến quý con cái Chúa và nhờ phổ biến đến Đồng Hương quanh vùng Fountain Valley.

------

Cám ơn Chúa chương trình Hội Chợ y Tế phục vụ Cộng Đồng, được sự đáp ứng nồng nhiệt của đồng hương cư ngụ quanh vùng Fountain Valley. Được biết có khoảng 150 người được chích ngừa cúm. 


DSC_0008 [Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Health Fair- Hội Chợ Y Tế

No messages have been posted.

You must first create an account to post.