User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Hội Thánh Đón Xuân Nhâm Thìn Hội Thánh Đón Xuân Nhâm Thìn


This post has been viewed 5942 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Hội Thánh Đón Xuân Nhâm Thìn

Posted on Mon, Jan 23, 2012

Chúa Nhật vừa qua 22 tháng 01 năm 2012, HT nhóm lại trong bầu không khí thật vui tươi. Trong giờ thờ phượng Ban Nam Giới & Phụ Nữ dâng lên Chúa bài hát " Xuân Đến Bên Nhà". 

Mục Sư Nguyễn Thái Sơn chia sẻ lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 16:13-27 với đề tài: " HỘI THÁNH CHÚA TRONG NĂM MỚI"

Trong phần thông công có chương trình Văn Nghệ Mừng Xuân thật vui. Cám ơn Chúa cho quí bà rất có ơn trong việc phục vụ bửa ăn thật dồi dào và thật ngon với những món ăn truyền thống Tết Việt Nam...

Xin vào đây -----> Nghe bài giảng

 -------> Xem Múa Quạt http://www.youtube.com/watch?v=AjAiCvnNOwc

 --------> Xuân Đến Bên Nhà http://www.youtube.com/watch?v=0tKHeyVWLiA&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ&index=2&feature=plcp   Discussion: Hội Thánh Đón Xuân Nhâm Thìn
Van Tran · 12 years, 5 months ago

You must first create an account to post.