User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“KINH  THÁNH” “KINH THÁNH”

This post has been viewed 2966 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“KINH THÁNH”

Posted on Wed, Sep 24, 2014

“Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta.Giăng 5:39

 Xin quý vị bấm vào Link sau đây để nghe & xem Video bài giảng:---->  Nghe  ,  Video

 

 

   Discussion: “KINH THÁNH”

No messages have been posted.

You must first create an account to post.