User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Giáng Sinh 2010 Lễ Giáng Sinh 2010


This post has been viewed 3178 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Giáng Sinh 2010

Posted on Mon, Dec 27, 2010

Thân Hữu Tiến Lên Tiếp Nhận Chúa.

Click here view more Photos.  Cám ơn Chúa, có 8 thân hữu tiến lên " Thắp Sáng Ngọn Nến Tâm Linh" và cầu nguyện tiếp nhận Chúa.