User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Giáng Sinh 2010 Lễ Giáng Sinh 2010


This post has been viewed 5376 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Giáng Sinh 2010

Posted on Mon, Dec 27, 2010

Ca Đoàn

Photos Ca Đoàn.  Clik here more Photos. Ca Đoàn Hội Thánh đang trình bày ca khúc " Đêm Đông Xưa"  và " Đêm Vui Trần Thế" trong đêm truyền giảng 25 théng 12, 2010.  

 

  

   Discussion: Lễ Giáng Sinh 2010

No messages have been posted.

You must first create an account to post.