User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hội Thánh Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hội Thánh


This post has been viewed 3819 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hội Thánh

Posted on Mon, Jun 23, 2014

 CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG

 Ngày 22 tháng 06 năm 2014 – 3:00 p.m.

 

 L K Nim 5 Năm Thành Lp Hi Thánh

Lời Mời Thờ Phượng Thi Thiên 27:8-11;13-14

Tôn Vinh Chúa

Thánh Ca 469  “Vinh Quang Rạng Ngời” Hội Chúng

Thánh Ca 16  “Thánh Chúa Thành Tín” 

Kinh Thánh  Thi-Thiên 100:1-5 Hội Chúng

Cầu nguyện khai lễ

Biệt Thánh Ca “Nguồn Ơn Phước” Ban Nam Giới & Ban Phụ Nữ

Tiểu Sử Hội Thánh

Hình Ảnh Sinh Hoạt của Hội Thánh

Cầu Nguyện Tạ Ơn Chúa & Dâng Hiến

Biệt Thánh Ca “Quây Quần Bên Chúa”  Ban Ân Điển

 Ban Thanh Thiếu Niên & Thiếu Nhi

Kinh Thánh 11 Cô-Rinh-Tô 1:1-24

 

Giảng Luận -----> Nghe Mục Sư GHT Lê Vĩnh Thạch

“Việc Chúa Làm Cho Hội Thánh”

Biệt Thánh Ca “Lời Con Ca Tụng” Ca Đoàn

Lời Tri Ân

Cầu Nguyện & Chúc Phước

 

 Tất Lễ


[Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Lễ Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.