User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh.  Diễn giả:  Mục sư Hồ Thế Nhân Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh. Diễn giả: Mục sư Hồ Thế Nhân

This post has been viewed 3566 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh. Diễn giả: Mục sư Hồ Thế Nhân

Posted on Tue, Jun 8, 2010

Sẽ được tổ chức vào ngày Chúa nhật 20 tháng 6 năm 2010. Xin quý tín hữu cẩu nguyện và mời thân hữu đến tham dự.

   Discussion: Lễ Kỷ Niệm Một Năm Thành Lập Hội Thánh. Diễn giả: Mục sư Hồ Thế Nhân

No messages have been posted.

You must first create an account to post.