User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Labor Day Picnic Labor Day Picnic

HT PICNIC
HT PICNIC
This post has been viewed 4089 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Labor Day Picnic

Posted on Tue, Sep 2, 2014

Hằng năm Hội Thánh có tổ chức Picnic vào dịp Lễ Labor Day.  Cám ơn Chúa năm nay ngoài các con cái Chúa tham dự còn có khá đông Quý thân hữu đồng hương đến sinh hoạt chung vui với chúng ta. 

 

Một số hình ảnh được ghi lại.  Xin Quý anh chị bấm vào Link sau đây xem: -----> https://www.youtube.com/watch?v=6b-ue_m-Akk&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ


[Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] [Untitled] 

   Discussion: Labor Day Picnic

No messages have been posted.

You must first create an account to post.