User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời Khôn Ngoan Lời Khôn Ngoan


This post has been viewed 5803 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời Khôn Ngoan

Posted on Mon, Apr 23, 2012

Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm. Châm-ngôn 15:1

Xin bấm vào đây nghe bài giảng của MS Hồ Thế Nhân-----> Nghe

Xin bấm vào đây xem Video ------> Xem 

   Discussion: Lời Khôn Ngoan
Van Tran · 12 years, 2 months ago

You must first create an account to post.