User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Lời & Lòng Lời & Lòng


This post has been viewed 4537 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Lời & Lòng

Posted on Tue, Apr 3, 2012

“Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra.” Lu-ca 6 : 45

Xin bấm vào đây -----> Nghe bài giảng.

 

 

   Discussion: Lời & Lòng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.