User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

            “Lời Nguyện Đầu Năm”. Mục Sư Phan Trần Dũng “Lời Nguyện Đầu Năm”. Mục Sư Phan Trần Dũng


This post has been viewed 4118 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Lời Nguyện Đầu Năm”. Mục Sư Phan Trần Dũng

Posted on Sat, Feb 9, 2013

Câu Gốc: III Giăng 2. “Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn.”

Click here to view----> Video ( Partial )

Click here to listen-----> Nghe ( Full )

   Discussion: “Lời Nguyện Đầu Năm”. Mục Sư Phan Trần Dũng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.