User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Đêm Văn Hóa & Niềm Tin Đêm Văn Hóa & Niềm Tin


This post has been viewed 4802 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Đêm Văn Hóa & Niềm Tin

Posted on Wed, Jun 15, 2011

Chủ Đề: " Tình Yêu Không Phai Tàn"

Trong trọng kính mời Quí thân tín hữu tham dự chương trình ca nhạc đêm " Văn Hóa & Niềm Tin".

Thời Gian: 7 giờ 30 tối thứ bảy ngày 13 tháng 8, 2011

Đỉa Điểm: Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley

 10460 Slater, Fountain Valley, CA. 92708

   Discussion: Đêm Văn Hóa & Niềm Tin

No messages have been posted.

You must first create an account to post.