User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

“Món Quà Trọn Vẹn”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận “Món Quà Trọn Vẹn”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

This post has been viewed 4223 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Món Quà Trọn Vẹn”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận

Posted on Sat, Dec 13, 2014

“Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu Luận, Ê-sai 9:5b

 

Xin Quí vị bấm vào đây ------> Nghe   Sứ Điệp   “Món Quà Trọn Vẹn”, Video ----->  Món Quà Trọn Vẹn

   Discussion: “Món Quà Trọn Vẹn”. Mục Sư Bùi Tất Nhuận
Van Tran · 9 years, 5 months ago

Kinh Thánh   Ê-sai 8:23 - 9:1-5

You must first create an account to post.