User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023 MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023


This post has been viewed 78 times.

Article Attachments
Article Attachment

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023

Posted on Mon, Dec 18, 2023

HỘI THÁNH TỔ CHỨC CA NHẠC KỶ NIỆM CHÚA GIÁNG SINH VÀO THỨ SÁU 22 THÁNG 12, 2023 VÀO LÚC 7:30 PM. CHỦ ĐỀ : NẾU CHÚA KHÔNG GIÁNG SINH. DIỄN GIẢ : MỤC SƯ VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN ANH TÀI. KÍNH MỜI QUÝ CON CÁI CHÚA VÀ QUÝ THÂN HỮU ĐẾN THAM DỰ.

CHỦ ĐỀ : NẾU CHÚA KHÔNG GIÁNG SINH. 

DIỄN GIẢ : MỤC SƯ VIỆN TRƯỞNG NGUYỄN ANH TÀI.

KÍNH MỜI QUÝ CON CÁI CHÚA VÀ QUÝ THÂN HỮU ĐẾN THAM DỰ.

   Discussion: MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2023

No messages have been posted.

You must first create an account to post.