User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Những Vấn Đề Cần Cầu Nguyện Những Vấn Đề Cần Cầu Nguyện

This post has been viewed 3487 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Những Vấn Đề Cần Cầu Nguyện

Posted on Tue, Jan 19, 2010

1. Cầu Nguện Cho Dân Tộc Haiti :

 Hội liên hệ phái Tin lành toàn thế giới vừa phát động phong trào kêu gọi toàn thể Cơ đốc nhân  cầu nguyện đặc biệt cho Haiti như một cuộc đua, thêm sức cho các tổ chức viện trợ về nước sạch, thực phẩm, và chăm sóc y tế cho hàng ngàn nạn nhân trong vụ động đất hôm thứ ba vừa rồi.


2. Cầu Nguện Cho Việc Bầu Cử BCH Nhiệm Kỳ 2010:

Ban Chấp Sự sẽ bầu BCH vào Chúa Nhật Này 24/01/2010.  Xin Quý Ông Bà Anh Chị Em hết lòng cầu nguyện để Chúa hướng dẫn và chọn 6 người có ơn vào BCH để lo công việc Chúa trong năm mới này.
   Discussion: Những Vấn Đề Cần Cầu Nguyện

No messages have been posted.

You must first create an account to post.