User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Nhật Báo Người Việt Giới Thiệu HTFV Nhật Báo Người Việt Giới Thiệu HTFV

Ca Đoàn HTFV
Ca Đoàn HTFV
This post has been viewed 4980 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Nhật Báo Người Việt Giới Thiệu HTFV

Posted on Sat, Jan 9, 2010

Lễ Giáng Sinh khắp Little Saigon

FOUNTAIN VALLEY (NV) - Theo truyền thuyết Chúa Giê-Su sinh ra về đêm, người theo đạo Ki-tô thường làm lễ vào tối ngày 24 tháng 12 để kỷ niệm Chúa vào đời. Người Ki tô hữu Việt Nam cũng không ngoại lệ, các nhà thờ, hội thánh, đều có lễ đêm. Trong hình là lễ Giáng Sinh tại Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley, đêm 24 tháng 12, tại Fountain Valley, California. (Hình: Lý Nhiều)
   Discussion: Nhật Báo Người Việt Giới Thiệu HTFV

No messages have been posted.

You must first create an account to post.