User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Niềm Vui Xuân Mới Niềm Vui Xuân Mới


This post has been viewed 1830 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Niềm Vui Xuân Mới

Posted on Sat, Jan 26, 2019

Kính mời Quý Vị cùng đến mừng xuân tại HỘI THÁNH FOUNTAIN VALLEY.

18225 Bushard st, CA  92708

Vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật ngày 3 tháng 2, 2019.

Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự

Kính Mời

   Discussion: Niềm Vui Xuân Mới

No messages have been posted.

You must first create an account to post.