User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Sứ Điệp Sứ Điệp


This post has been viewed 5113 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Sứ Điệp

Posted on Mon, Dec 27, 2010

Kính mời Quý Vị Nghe hoặc Xem Chương Trình Đặc Biệt Lễ Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2010.

Xin cllick vào đây: [ Xem ] [ Nghe ]  Giê-xu, Đấng Cứu Thế

 

 

   Discussion: Sứ Điệp

No messages have been posted.

You must first create an account to post.