User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Từ Bại Đến Thắng Từ Bại Đến Thắng

This post has been viewed 2731 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Từ Bại Đến Thắng

Posted on Tue, Oct 28, 2014

MỤC SƯ BÙI TẤT NHUẬN

Kinh Thánh:  Giô-suê 7:1-12

Câu Gốc: “Nếu các ngươi không cất khỏi giữa mình vật đáng diệt ấy, thì ta không còn ở cùng các ngươi nữa.” Giô-suê 7:12b.

**************************************

Xin Quý Vị bấm vào Link sau đây để nghe sứ điêp Lời Chúa:----->  “Từ Bại Đến Thắng”

   Discussion: Từ Bại Đến Thắng

No messages have been posted.

You must first create an account to post.