User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập Hội Thánh Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập Hội Thánh


This post has been viewed 2360 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập Hội Thánh

Posted on Mon, Jun 19, 2017

Kính gửi quý Mục Sư/ Truyền đạo và Con Dân Chúa,

Kính thưa quý vị,

 Trong tinh thần tạ ơn và tôn vinh Chúa, Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley sẽ tổ chức Ngày Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập Hội Thánh vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 25 tháng 6, 2017 tại Nhà Thờ The Fount 18225 Bushard St, Fountain Valley, Ca 92708..

Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley trân trọng kính mời quý đầy tớ Chúa và Hội Thánh đến hiệp lòng tạ ơn và tôn vinh Chúa với chúng tôi .  Sự hiện diện của quý vị sẽ là niềm khích lệ lớn cho chúng tôi.

Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và bửu quyến.

 

Kính thư,

Mục Sư Hồ Thế Nhân, Quyền Quản Nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

   Discussion: Thư Mời Lễ Kỷ Niệm 8 Năm Thành Lập Hội Thánh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.