User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

        “Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc “Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

This post has been viewed 3101 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

“Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

Posted on Mon, Sep 9, 2013

Xin Quý vị bấm vào đây xem Video Clip :" Chúa Đáng Được Tôn Thờ" https://www.youtube.com/watch?v=sE9eCZgkmrM&feature=c4-overview&list=UUwJn4MaYPTHPrBhxhR96SKQ

Xin Quý vị bấm vào đây nghe bài giảng hôm nay Chúa Nhật 08/09/2013 "“Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. --->  Nghe

   Discussion: “Thờ Phượng Ở Bàn Thờ”. Mục Sư Nguyễn Sanh Ngọc

No messages have been posted.

You must first create an account to post.