User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thiệp Mời Chương Trình Lễ Thương Khó & Lễ Phục Sinh Thiệp Mời Chương Trình Lễ Thương Khó & Lễ Phục Sinh


This post has been viewed 1995 times.

Article Attachments
Article Attachment

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thiệp Mời Chương Trình Lễ Thương Khó & Lễ Phục Sinh

Posted on Wed, Apr 10, 2019

Kính thông báo đến tất cả tôi con Chúa và thân hữu đồng hương, Hội Thánh sẽ tổ chức Lễ Thương Khó vào lúc 7:30 tối thứ Sáu 19 tháng 4, 2019 và Lễ Phục Sinh Vào lúc 3:30 chiều Chúa Nhật 21 tháng 4, 2019. Hội Thánh Fountain Valley tọa lạc tại: 18225 Bushard St, Fountain Valley, CA 92708. Mục Sư & Ban Chấp Sự trân trọng kính mời

   Discussion: Thiệp Mời Chương Trình Lễ Thương Khó & Lễ Phục Sinh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.