User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh


This post has been viewed 1757 times.

Article Attachments
Article Attachment

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh

Posted on Mon, Nov 18, 2019

Trân trọng kính mời Qúy vị đến dự Lễ Giáng Sinh với chúng tôi qua chủ đề GIÁNG SINH DIỆU KỲ vào lúc 7 giờ 30 tối Chúa Nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2019, tại Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley 18225 Bushard Street, Fountain Valley, CA 92708.  Mong gặp lại Quý Vị trong niềm vui Giáng Sinh.

Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự

 

 

   Discussion: Thiệp Mời Dự Lễ Giáng Sinh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.