User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh


This post has been viewed 2178 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh

Posted on Wed, Dec 13, 2017

 

Trân trọng kính mời Quý Vị đến dự Lễ Giáng Sinh với chúng tôi qua chủ đề :

“ Ánh Sáng Cho Đời”

vào lúc 8:00 tối Chúa Nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017, tại Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley:

18225 Bushard Street, Fountain Valley, CA  92708.

Mong gặp lại Quý Vị trong niềm vui Giáng Sinh.

Mục Sư và Ban Chấp Hành kính mời.

   Discussion: Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.