User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh


This post has been viewed 2043 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh

Posted on Sun, Dec 2, 2018

Trân trọng kính mời Quý Vị đến dự Lễ Giáng Sinh với chúng tôi qua chủ đề TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN vào lúc 7:30 tối Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018, tại Hội Thánh Tin Lành Fountain Valley, 18225 Bushard Street, Fountain Valley, CA 92708.

Rất mong gặp lại Quý Vị trong niềm vui Giáng Sinh.

Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Sự

Trân trọng kính mời

   Discussion: Thiệp Mời Lễ Giáng Sinh

No messages have been posted.

You must first create an account to post.