User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thông Báo Retreat Thông Báo Retreat

This post has been viewed 1475 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thông Báo Retreat

Posted on Tue, May 21, 2019

Thứ bảy (05/25/2019) này tại nhà thờ The Fount lúc 12:30pm - 9:00pm là ngày bồi linh cho gia đình với chủ đề: Sự Kêu Gọi Của Người Nam Và Người Nữ Theo Kinh Thánh sẽ do mục sư Nhân , thầy Lễ và thầy Huy đảm trách.  Buổi reteart có nhiều tiếc mục bổ ích, ngoài ra có trò chơi vui khỏe, đố Kinh Thánh và cũng không thiếu phần ẩm thực Việt và ngoại quốc bổ dưỡng cho sức khỏe.

 

Ban gia đình rất mong sự có mặt của quý mục sư, quý thầy, quý cô chú cùng các anh chị em trong Hội Thánh thứ bảy này.  Xin Chúa Từ Ái ở cùng và ban thật nhiều Phước hạnh trên quý mục sư, quý thầy, quý cô chú và anh chị em một tuần mới.

   Discussion: Thông Báo Retreat

No messages have been posted.

You must first create an account to post.