User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG

This post has been viewed 260 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG

Posted on Mon, Jan 10, 2022

Kính gởi các con cái Chúa Chương Trình Nhóm Thờ Phượng Chúa Nhật 9.1.2021 qua YouTube Xin nhấn vào đây để dự Chương Trình Thờ Phượng lúc 2:30PM

Kính gởi các con cái Chúa Chương Trình Nhóm Thờ Phượng Chúa Nhật 9.1.2021 qua YouTube

Xin nhấn vào đây để dự Chương Trình Thờ Phượng lúc 2:30PM

HT FOUNTAIN VALLEY

 

 

  1. Hội Thánh xin chúc mừng Lễ Thành Hôn của hai cháu Daniel Lieu và Monica Nguyễn, con trai anh chị Hùng Phương và con gái anh chị Thiện Thanh. 

Nguyện xin Chúa luôn ở cùng ban phước và dẫn dắt đôi bạn trẻ trong xây dựng gia đình mới.  Chúc mừng hai ông bà sui!

  1. Tuần này và tuần sau chúng ta sẽ nhóm online.  Các con cái Chúa sẽ trở lại nhóm vào ngày Chúa Nhật 23.1 như thường lệ.
  2. Trường Chúa Nhật sẽ học qua ZOOM 316 111 1911 chia 2 lớp: quý ông và quý bà
  3. Thứ Tư 12.1.2022 Thầy Thuận chia sẻ giờ cầu nguyện: Gia-cơ 5:19-20.
  4. Chúa Nhật ngày 16.1.2022, chúng ta không có Hội Đồng thường niên. MSNC Tăng Thành Minh Lễ sẽ chia sẻ Lời Chúa
  5. Đoàn Nam giới nhóm lại ngày thứ năm 13.11.2022 lúc 6pm-8pm qua zoom:  Join Zoom Meeting

ĐOÀN NAM GIỚI

Meeting ID: 674 825 6711 - Passcode: 1234

   Discussion: THÔNG BÁO & CHÚC MỪNG

No messages have been posted.

You must first create an account to post.