User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Thánh Lễ Báp-tem Thánh Lễ Báp-tem


This post has been viewed 2630 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Thánh Lễ Báp-tem

Posted on Tue, Sep 26, 2017

Cám ơn Chúa cho có 5 anh chị em công khai tuyên xưng đức tin qua Thánh Lễ báp-tem vào Chú nhật vừa qua 24 tháng 09 năm 2017.

Hình ảnh được ghi lại qua Video Clip sau đây:

 

Thánh Lễ Báp-tem

 

 

   Discussion: Thánh Lễ Báp-tem

No messages have been posted.

You must first create an account to post.