User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Trao Quà Lưu Niệm Trao Quà Lưu Niệm


This post has been viewed 5879 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Trao Quà Lưu Niệm

Posted on Mon, Jan 18, 2010

Chiểu Chúa Nhật 17 tháng Giêng năm 2010....

 Đại diện Hội Thánh Cô Phạm Hồng Xuân, Cô Đặng Hải Yến trao quà lưu niệm cho Ông Mục sư Dan Heringer và Bà dưới sự chứng giám của Thầy Truyền Đạo Hồ Cơ Nghiệp.

Cảm ơn Chúa cho có những vị ân nhân tốt bụng đã cưu mang chúng ta từ những ngày đầu nhóm lại.  Mục Sư Dan và Ban Chấp Hành Hội Thánh Coastal Community Church đã có những biểu quyết nhanh chóng chấp thuận cho chúng ta xử dụng cơ sở để nhóm lại thờ phượng Chúa từ đầu tháng 9 năm 2009 cho đến nay.

Xin con cái Chúa  tiếp tục cầu nguyện để Chúa hướng dẫn chúng ta trong những ngày sắp tới.
   Discussion: Trao Quà Lưu Niệm

No messages have been posted.

You must first create an account to post.