User Log On

Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley Vietnamese Evangelical Church of Fountain Valley

Video Clip Ban Hát, Ca Đoàn Video Clip Ban Hát, Ca Đoàn

This post has been viewed 5246 times.

Printable Version
Email to a Friend
Subscribe: Email, RSS

Video Clip Ban Hát, Ca Đoàn

Posted on Sun, Apr 27, 2014

Xin Quý vị bấm vào các Links  dưới đây để xem Video

- “Tiếng Ca Thiên Thần”

- “Nỗi Lòng Mục Tử”

- “Đêm Thánh”

- “Tình Yêu Thiên Chúa”. Ban Hat

Từ Vùng Đồi Xa Ấy.........  Nữ Ban

Ghết sê ma nê................. ....Nam Ban

Halelujah My Father.............Tốp Ca Nam Nữ

Christ Sống Trong Tôi........ Ban Phụ Nữ

Jesus Phục Sinh.........Ca Đoàn

 

 

   Discussion: Video Clip Ban Hát, Ca Đoàn

No messages have been posted.

You must first create an account to post.